پرسشنامه توانمندي هاي رياضي دانش آموزان اول دبستان

پرسشنامه-توانمندي-هاي-رياضي-دانش-آموزان-اول-دبستانپرسشنامه استاندارد ارزیابی توانمندي هاي رياضي دانش آموزان اول دبستان که دارای 40 سوال است. توضیحات کامل در مورد تفسیر، روش نمره گذاري و روايي و پايايي به همراه منبع در متن آورده شده است.دانلود فایل


پایان نامه و پروپوزال منبع : پایان نامه و پروپوزال |پرسشنامه توانمندي هاي رياضي دانش آموزان اول دبستان
برچسب ها : آموزان ,دبستان ,دانش ,رياضي ,توانمندي ,پرسشنامه ,دانش آموزان ,رياضي دانش ,پرسشنامه توانمندي